Lesprogramma's

Juf Jelmar biedt dramalessen aan voor alle groepen van het basisonderwijs. Voor de onder- en bovenbouw heb ik een eigen lesprogramma waarbij diverse speltechnieken gedifferentieerd worden aangeleerd en getraind.

Afhankelijk van het budget van de school kunnen de diverse groepen een aantal lessen volgen waarbij de kinderen zelf actief met theater bezig zijn.
In overleg met de school en leerkrachten kan er gewerkt worden naar een presentatie.

Onderbouw

groep 1, 2, 3 en 4

Kinderen van deze leeftijd houden ontzettend van spelen en het doen alsof, binnen één seconde gaan ze mee in de fantasie van juf Jelmar en gaan met haar op avontuur. Probleemloos verandert een speellokaal in een jungle, een paraplu in een helikopter of boot en de kinderen zelf in dieren, robots, dinosaurussen of wat de kinderen allemaal maar kunnen verzinnen om te spelen.

Cognitief gezien kunnen de kinderen heel gemakkelijk switchen van werkelijkheid (de klas en het eigen lokaal) en schijnwerkelijkheid (de fantasiewereld en het handelen in deze fantasiewereld, bijvoorbeeld op de fiets naar het bos fietsen).

Tijdens deze dramalessen wordt vooral de fantasie van de kinderen gestimuleerd en het denken en handelen in deze spelwerkelijkheid. Als dramajuf doe ik vooral veel met de kinderen mee en observeer ik hun spel, waar nodig zal ik hen stimuleren en aansturen om het gespeelde zo goed en precies mogelijk uit te beelden.

Voorbeelden van lesonderwerpen:

  • Spelen als je lievelingsdier
  • Op reis met Hompeltje en Pompeltje
  • De toverspiegel

Bovenbouw

groep 5, 6, 7 en 8

Vanaf ongeveer 8 jaar kunnen kinderen cognitief het begrip ‘rol’ verwerken en ontwikkelen. Kinderen van elke leeftijd kunnen prima doen alsof, maar tot een jaar of acht spelen ze altijd vanuit de eigen identiteit: IK doe alsof ik aan het autorijden ben, IK doe alsof ik een stoere ridder ben, IK doe alsof ik op avontuur ben in een gevaarlijke piramide, enz. Spelen gebeurt tot dan toe vanuit de eigen identiteit.

In de dramalessen probeer ik de kinderen te laten spelen vanuit een rol, dus het IK is nog wel aanwezig, maar ze gaan leren zich in te leven in een andere rol.

Bijvoorbeeld:

Wat zou een jij doen in een bepaalde situatie en wat zou een ander doen in dezelfde situatie? Kun je je dat voorstellen? En vervolgens zou je het ook zoals die ander kunnen doen? Ja? Goed! Klaarstaan en… actie!

Tijdens de dramalessen komen automatisch vaardigheden als luisteren, spreken met elkaar, observeren, incasseren en reageren aan bod. Daarnaast zal er gewerkt worden aan inleving, tekstbeheersing, stemexpressie, bewegingsexpressie, mimiek en lichaamsbeheersing door middel van speloefeningen.

Voorbeelden van lesonderwerpen:

  • Spiegelen en Slow-motion
  • Spelen met komedie en emoties
  • Fysiek spel en spelen met voorwerpen
  • Scene-opbouw en rolbeleving.

Wat doen dramalessen nog meer?

Omdat je met drama aan het toneelspelen bent met elkaar heeft het vak drama nog een extra bijkomend voordeel. Ongemerkt zijn de kinderen bezig met het trainen en ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden. Immers, tijdens toneelspelen ben je vooral bezig met samen spelen, luisteren en kijken naar elkaar, observeren, inleven in een ander en opkomen voor jezelf.

Kortom, dramalessen op school een echte win-win situatie: cultuureducatie en sociale vaardigheidstraining in één.

Ook dramalessen op jouw school?

Goed idee! Klik hieronder op de knop en dan gaan we het regelen.